Nois

 

Voor het beheer van SION/NOIS kunt u contact opnemen met

Annelies Roosink.

bereikbaar op 0683366184 of via de mail.

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Algemeen

De ruimte wordt alleen verhuurd voor besloten bijeenkomsten. Er kan gebruik gemaakt worden van onder omschreven inventaris. De ruimte wordt verhuurd zonder bediening, drank of versnaperingen.

Het is niet toegestaan om een biertapinstallatie te plaatsen in de zaal.

Inventaris
Na gebruik van de ruimte de stoelen en tafels weer in de oorspronkelijke ruimte en opstelling terugzetten:
•    stoelen per 10 opstapelen
•    tafels in het daarvoor bestemde rek terugplaatsen.
•    in de ruimte NIETS plaatsen tussen de rode lijnen, dit is de vluchtruimte die ALTIJD vrij moet blijven
In de keuken is aanwezig en te gebruiken:
•    Kopjes en schoteltjes.
•    Thermoskannen, 1 x voor thee en 2 x voor koffie.
•    Kooktoestel.
•    Thee- en handdoeken.
In een aantal kastjes staan spullen van verenigingen, deze zijn niet voor algemeen gebruik.

Koffie zetten
Er is een groot koffiezetapparaat aanwezig. De handleiding ligt in een la in de keuken.
Koffiefilters zijn aanwezig, koffie en thee dient de huurder zelf mee te nemen.

Geluidinstallatie in NOIS is niet meer aanwezig ,te vaak defect door verkeerd gebruik. u dient zelf voor een geluids instalatie te zorgen.

 

Schoonmaak
Wij verwachten van u dat u het gebouw schoon achterlaat bij vertrek. Dit betekent:
•    Veegschoon maken.
•    Toiletten schoonmaken.
•    Na een activiteit ook dweilen.
•    De afwas doen en opruimen.
U kunt hiervoor de aanwezige schoonmaakspullen gebruiken.

Verwarming
Na een activiteit de verwarming terugzetten op 15 graden.

Afval
Na vertrek dient de huurder zijn afval zelf mee te nemen.

Parkeren
Auto’s parkeren op de centrale parkeerplaats.

Sluiting

De activiteiten dienen om 01.00 uur te zijn beëindigd.

Vertrek
Wilt u eraan denken dat u binnen rustig afscheid neemt. Dat betekent dat u niet toetert bij het afscheid en dat u niet met de deuren slaat. Ons dorpshuis staat tenslotte midden in een woonwijk.

Voor informatie, bespreken en sleutelbeheer Dorpshuis SION en NOIS:
Annelies Roosink,             telefoon
06 –  83 36 61 84

e-mail                  beheersion@plaatselijkbelanghulsen

HUISREGELS

Om het bezoek en verblijf aan Dorpshuis SION / NOIS voor een ieder plezierig te maken heeft het bestuur een aantal huisregels opgesteld.

  1. In het gehele dorpshuis geldt een rookverbod, er mag buiten gerookt worden.
  2. Het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken te verstrekken aan

personen jonger dan 18 jaar. Verder zullen de regels gesteld bij, of namens

de Drank- en Horecawetgeving worden nageleefd en gehandhaafd.

  1. Personen die agressief, discriminerend en/of aanstootgeven gedrag

vertonen zullen hierop door het bestuur worden aangesproken. Bij herhaling

van bedoeld gedrag zal verwijdering en/of ontzegging uit/van het pand

volgen.

4.      Huurders dienen het gebruikte meubilair terug te zetten zoals het hebben

aangetroffen. Een en ander ook aangegeven in het huishoudelijk reglement.

5.      Het, al dan niet tijdelijk, plaatsen of opbergen van eigendommen van

huurders of derden in het dorpshuis, is slechts toegestaan na overleg met de

beheerder.

6.      De gebruikte ruimtes dienen netjes en ordelijk te worden achtergelaten, zie

ook huishoudelijk reglement.

7.      Huurders, die zelf muziekuitvoeringen ten gehore brengen, dienen de

Buma/Stemra zelf te informeren, en zelf hiervoor de kosten te dragen.

8.      Huurders dienen er zich van bewust te zijn dat verontreinigingen en

beschadigingen in ieders belang dienen te worden voorkomen. Alle

toegebrachte schade aan gebouw en inventaris dient te worden vergoed,

en zal zo nodig worden verhaald.

9.      De huisregels maken deel uit van de overeenkomst die een huurder

aangaat met het dorpshuis. Het herhaaldelijk niet naleven van de huisregels

kan leiden tot opschorting of beëindiging van de overeenkomst.

10.    Een persoon die de huisregels herhaaldelijk niet naleeft, kan door het

bestuur voor een daarbij te bepalen termijn de toegang tot het dorpshuis

worden ontzegd.

11.    Alle aanwijzingen, gegeven door het bestuur en beheerder dienen direct

te worden opgevolgd.

12.  Geschillen over de uitleg of toepassing van deze huisregels worden beslist

door het bestuur van Plaatselijk Belang Hulsen.

13.    Bij hun komst naar, en het verlaten van, het dorpshuis dienen huurders zich

zo rustig mogelijk te gedragen, i.v.m. eventuele overlast in de buurt.
Huurders en derden dienen hun auto op de centrale parkeerplaats te parkeren.

14.    Voor de in deze huisregels genoemd bestuur, kan ook een door het

bestuur aangewezen vrijwilliger(s) bedoeld worden.


Deze huisregels zijn vastgesteld door het bestuur van Plaatselijk Belang Hulsen op 1 april 2015.

 

We hebben 9 gasten online

Hulsen Online

Nois
De gezelligste ontmoetingsplek voor jong en oud uit Hulsen en omgeving.

Hulzenseboys
Voetbalvereniging voor Hulsen en omgeving.
hart reanimatie AED
naast de mogelijkheid van 112 bellen is er een AED beschikbaar in Hulsen,1 bij de voetbal hulsense boys buiten en 1 bij tankstation Olthof binnen .
helder hellendoorn
oud papier tegenwoordig in de blauwe container bij u thuis.
houd Hulsen schoon
een schoon en prachtig dorp.
nois.jpg