Hulsen

Hulsen is als dorp nog niet zo oud, het huidige Hulsen dateert pas van begin van de vorige eeuw. De vroegere marke Hulsen lag op de plaats waar tegenwoordig Schuilenburg ligt. Het ontstaan van Hulsen, moet gezien worden vanuit het wel en wee van het veel oudere dorp Hellendoorn. Hierbij speelden de veenontginning, het ontstaan van de textielindustrie in Nijverdal en deels ook het gebruik van de Regge, als vaarroute voor transport van allerlei goederen, een belangrijke rol.

Voor de bewoners van Hellendoorn was het gebied aan de overkant van de rivier de Regge woeste grond. Mogelijk riep het veen vroeger zelfs angsten op bij boeren en de dorpsbewoners. Het hele gebied waar nu het dorpje Hulsen ligt, werd vroeger 'n Kolnstat' (Collenstaart) genoemd. Dit naar de weiden en een boerderij 'Collen' oostelijk van de Regge nabij de Eversberg en de waterzuivering.

Hulsen is pas ontstaan toen het gebied werd ontgonnen en de 'dijken' werden aangelegd. Hulsen telde in 2008 ongeveer 712 inwoners. Aan de oostzijde van dorp is de Kruidenwijk ontstaan als nieuwbouwwijk voor Nijverdal. Aan de westzijde heeft het dorp het oude karakter behouden.

aanvulling:

Hulsen

De naam Hulzen wordt voor het eerst officieel vermeld in 1333.

De naam Hulzen veranderde door de tijd heen van Hulzen in Holsen, in Hulszen, Hulsen.

De oorspronkelijke ligging van Hulsen lag rond de havezate Schuilenburg en was een zelfstandige marke. Deze strekte zich uit tot aan Kalvenhaar,één van de oudste boerderijen in het Overwater. Zie kaart.

Na de opheffing van de marken in de 19e eeuw werd de naam Hulzen verbonden aan het gebied Overwater. In 1901 werd hier een openbare school(school van meester Werkman) gesticht. Deze brandde in 1921 af.

In 1922 werd de school verplaatst naar het gebied de  de Kollenstaart. Het werd toen een “School met den Bijbel” (nu de Bongerd). De naam “Hulzen” verhuisde mee naar dit gebied. Dat kwam doordat er op die plek een knooppunt van wegen ontstond en er dichtbij volop werkgelegenheid te vinden was in de textielindustrie. De straatnaam Collenstaartweg in Hulsen herinnert nog aan de oude naam Kollenstaart.

In de oorlog 1914-1918 werd in de nabijheid van het huidige Hulsen begonnen met de ontginning van het veen, een werkverschaffingsproject. Op de kaart is te zien hoe vroeger het veengebied zich uitstrekte.

Het bronzen beeldje “De turfsteker” op het Brinkje herinnert nog aan die periode.

Hierna groeide de bevolking en ontstonden er allerlei lokale middenstandsbedrijven.

Momenteel is Hulsen een buurtschap met een eigen school, een buurthuis en een voetbalclub.

We hebben 2 gasten online

Hulsen Online

Nois
De gezelligste ontmoetingsplek voor jong en oud uit Hulsen en omgeving.

houd Hulsen schoon
een schoon en prachtig dorp.
hart reanimatie AED
naast de mogelijkheid van 112 bellen is er een AED beschikbaar in Hulsen,1 bij de voetbal hulsense boys buiten en 1 bij tankstation Olthof binnen .
Hulzenseboys
Voetbalvereniging voor Hulsen en omgeving.
helder hellendoorn
oud papier tegenwoordig in de blauwe container bij u thuis.
nois.jpg