Buurtschapsontwikkelingplan

Buurtschap Hulsen vormt een hechte gemeenschap met een duidelijke voorkeur voor het behoud van haar eigen identiteit. Vanuit deze voorkeur is er aan gewerkt om Hulsen haar eigen gezicht te laten behouden en te versterken in de toekomst. Het buurtschapsontwikkelingsplan (BOP) helpt om de leefbaarheid op het juiste niveau te houden, waarbij de woonfunctie, het werken en het invullen van vrije tijd op een goede manier wordt ingevuld.

De laatste jaren is hierover veelvuldig overleg geweest met bestuurders van de gemeente en enkele ambtenaren die dit project ondersteunen. De basis voor de BOP is gelegd door inbreng van de bewoners door middel van een enquête. De meningen, wensen en behoeften uit de enquête zijn samengevat en gebruikt om te komen tot dit plan. Het BOP plan is een dynamisch plan, aanpassing vindt jaarlijks plaats aan de hand van actuele ontwikkelingen, wensen en ideeën ingebracht door de bewoners.

Hart van Hulsen

donderdag, 21 juli 2011 19:50

Invulling hart van Hulsen

Eindelijk is het zover! Afgelopen week is gestart met de aanleg van het plein in het hart van Hulsen. Afgelopen winter is het plan gepresenteerd aan de buurt en hierna getoond op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang.  Vervolgens is de bouwvergunning aangevraagd en ontvangen. Na de aanleg van het plein verwachten we in het najaar het kunstwerk, de zitbanken en het informatiebord aan te kunnen brengen. Hiermee zal het geheel zijn afgerond.

 

Het HART van Hulsen

dinsdag, 19 juli 2011 20:02

Klik hier voor de tekening van het Hart van Hulsen!

 
We hebben 9 gasten online

Hulsen Online

Nois
De gezelligste ontmoetingsplek voor jong en oud uit Hulsen en omgeving.

helder hellendoorn
oud papier tegenwoordig in de blauwe container bij u thuis.
hart reanimatie AED
naast de mogelijkheid van 112 bellen is er een AED beschikbaar in Hulsen,1 bij de voetbal hulsense boys buiten en 1 bij tankstation Olthof binnen .
Hulzenseboys
Voetbalvereniging voor Hulsen en omgeving.
houd Hulsen schoon
een schoon en prachtig dorp.
nois.jpg