Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2015

Laatst aangepast op maandag, 21 december 2015 22:49 dinsdag, 16 december 2014 18:31

Input Nieuwsbrief december 2015

 

* VERMELDEN OP VOORZIJDE: DECEMBER 2015

* COLOFON AAN BINNENZIJDE

 

 1. Winterwandeling
  Op zondag 27 december organiseren we de jaarlijkse winterwandeling, met medewerking van onze Hulzense midwinterhoornblazers.

Vanaf 15.00 uur hebben we de deuren van ons buurthuis Sion open. Chocolademelk met wat lekkers staat dan klaar. Tussen 15.30 en 15.45 kunt u starten met de wandeling.

 

Als afsluiting nodigen wij u uit voor een beker warme glühwein.

Graag tot zondag 27 december!

(FOTO’S VORIG JAAR)

 

 1. Historische Ochtend in Dorpshuis SION
  In samenwerking met de Historische Vereniging Nijverdal/Hellendoorn wordt zaterdag 12 december weer een Historische Ochtend georganiseerd. Hierbij zullen fotomaterialen en andere zaken te bezichtigen zijn. De deuren zijn geopend van 10.00 tot 13.00 uur. De heren Henk Piksen, Johan Alferink en Jan Lohuis tonen graag hun ingezamelde materiaal.


Mevrouw Henny Scholten zal hier ook bij aanwezig zijn. Zij houdt zich bezig met genealogie en verzamelt gegevens voor onder andere het maken stambomen.

Henk Piksen zal nieuw ingezameld materiaal over Hulsen tonen. Jan Lohuis houdt zich bezig met de gebieden Notter en de Eversberg en toont over deze gebieden graag zijn ingezamelde collectie. Johan Alferink is eveneens in het bezit van veel materiaal, van vrijwel de gehele gemeente.

 

Iedereen die interesse heeft is van harte welkom op deze Historische Ochtend, de koffie staat klaar!

 

 

 1. 3. Informatie Woningstichting Hellendoorn

Huurwoning aanbod

Onlangs hebben wij als bestuur een gesprek gehad met de woningstichting Hellendoorn om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de Hulsenaren ten aanzien van het aanbod van huurwoningen. Hierbij is de vraag gesteld of de woningstichting weet of er een behoefte is aan extra (senioren) woningen in Hulsen. Tevens is de vraag gesteld of er plannen zijn om in Hulsen extra (senioren) woningen te gaan bouwen.

 

Kort vertaald geeft de woningstichting aan dat:

-       Er 39 inschrijvingen zijn vanuit of rondom Hulsen, waarvan 20 personen ouder dan 60 jaar zijn. Hiervan is niet bekend of dit actief woningzoekenden zijn en of zij een voorkeur hebben voor een bepaalde plek of plaats. De woningstichting houdt dit niet bij;

-       Binnen de gemeente Hellendoorn voldoende aanbod is van huurwoningen de komende jaren;

-       vanaf oktober de nieuwe inkomenseisen bepalend zijn voor de toewijzing van vrijgekomen woningen. Deze eisen zijn op te vragen bij de woningstichting.

-       Er geen voorkeurbeleid meer is op basis van postcodegebied, dus gelijke rechten voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. Dit betekent dat Hulsenaren ook voor een woning in Hellendoorn in aanmerking komen;

-       Door een overschot aan (senioren)appartementen worden de leeftijdsgrenzen versoepelt zodat ook jongeren in de leeftijd van 23 tot 30 jaar een kans krijgen voor een huurwoning;

-       Eengezinswoningen worden deels verkocht, of gesloopt om nieuwe levensloopbestendige woningen te kunnen bouwen voor jong en oud;

-       Er geen plannen zijn om extra woningen te gaan bouwen in Hulsen, omdat er de komende jaren een overschot van huurwoningen wordt verwacht.

 

Als u plannen hebt om te verhuizen en als uw wilt weten welke mogelijkheden er zijn om voor een huurwoning in aanmerking te komen dan kunt u het beste hiervoor contact opnemen met de woningstichting Hellendoorn aan de Storkstraat 11, te Nijverdal bereikbaar onder: (0548) 63 16 16

of via hun website: www.wst-hellendoorn.nl. 1. 4. Glasvezel laatste nieuws door Pieter 1. 5. NOIS (logo NOIS erbij plaatsen)

In het kader van ‘Jong en Oud onder één dak’ was op zaterdag 31 oktober jl. NOIS weer geopend. Deze avond werd door de aanwezigen als positief ervaren en is daarom voor herhaling vatbaar. Met ingang van 2016 zal NOIS daarom iedere laatste zaterdag van de maand geopend zijn.

Door deze positieve ontwikkelingen zijn er verzoeken binnen gekomen om een thema-avond te organiseren. De heer Herman Beltman heeft gevraagd om een avond te mogen organiseren in het teken van de rockgroep Normaal. Als bestuur vinden wij dit voorstel een mooie aftrap om te beginnen met een nieuwe periode van NOIS. Deze thema-avond vindt plaats op 30 januari 2016*. Er wordt deze avond muziek en er zullen filmpjes van Normaal worden gedraaid.

 

Vanaf 20.30 uur* is zijn de deuren geopend en heten we u van harte welkom.

 

*(datum en tijd staan op dit moment nog niet vast)

 

Biljartvereniging Hulsen

De opening van NOIS heeft nog een verzoek opgeleverd. De heer Hans Middag heeft richting het bestuur aangegeven de mogelijkheid voor een biljartvereniging in NOIS te willen onderzoeken. Dit zou een stimulans zijn om de activiteiten in ons buurthuis te vergroten. Als u ook belangstelling heeft voor een biljartvereniging kunt u contact opnemen met Hans Middag door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of naar onze algemene mailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

 

 1. Terugblik Noaberfeest
  Voor het eerst werd er een HULSENs feest georganiseerd, gelijktijdig met de jaarlijkse fietstocht op de laatste zaterdag van augustus.

De organisatie kijkt terug op een geslaagd feest. Ongeveer 200 personen hebben een kijkje genomen op het feestterrein naast het dorpshuis SION/NOIS. De reacties waren over het algemeen positief te noemen. Vanwege de ‘open air’ opzet maakte het prachtige weer de avond extra geslaagd.

 

De feestcommissie heeft besloten ’t HULSENs Noaberfeest het komende jaar weer te gaan organiseren. Het zal worden gehouden op de laatste zaterdag van augustus: zaterdag 27 augustus 2016.

 

Feestcomité ’t HULSENs Noaberfeest

 1. 7. Noord-Zuid verbinding n.a.v. gesprek op 3 december

 1. 8. Ambassadeursrol duurzaamheid

De inzameling oud papier door Plaatselijk Belang Hulsen behoort tot het verleden. In navolging hierop is door de gemeente aan de papierinzamelaars gevraagd om de ambassadeursrol “duurzaamheid” op zich te nemen. Dit als compensatievoorstel voor de subsidiestroom. Samen met onze vrijwilligers is overlegd hoe we deze taak kunnen invullen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tussen Overijssels Landschap en het Plaatselijk Belang. Onze vrijwilligers zetten zich nu eenmaal per maand in om onderhoud te plegen aan locaties rondom Hulsen, welke in het beheer zijn van  Overijssels Landschap.

We spreken graag onze waardering uit naar onze vrijwilligers die positief mee hebben gedacht om invulling te geven aan de duurzaamheidstaak. De eerste werkzaamheden zijn al verricht, snoeiwerk in het bos gelegen aan de Meester Werkmanstraat / Brukkelaarsweg.

 

(FOTO’S JAN GEERLING)

 

 

 1. 9. Vanuit de gemeente Hellendoorn kregen wij het verzoek onze leden te informeren over het volgende:

Maaien van bermen

Uit het buitengebied van Marle is een vraag gekomen over het maaien van bermen door particulieren. Het leek ons goed u hier allen van op de hoogte te stellen. Heel veel bewoners in het buitengebied maaien de berm en sloot voor hun huis tegelijk met hun eigen gazon. Dit vinden wij prima, en dat gaat al jaren goed.

 

Maar het maaien van de (gehele) berm bij de weilanden is een andere zaak. Onderzoek heeft uitgewezen dat er op de akkers steeds minder plaats is voor Flora en Fauna. De bermen en sloten worden hiervoor steeds belangrijker. Ons maaibeleid voor de bermen is hierop gericht. In veel gevallen betreft het ecologisch bermbeheer. Daarbij maaien we de berm en voeren het maaisel af na de zaadval. Dat is in het najaar.

Vanwege de (verkeers)veiligheid wordt in het voorjaar (en zo nodig vaker) de eerste meter van de berm en de uitzichthoeken gemaaid. Dit gebeurt zorgvuldig, omdat in de bermen ook vaak waardevolle planten en dieren zich bevinden. Daar zijn wij als wegbeheerder wettelijk verantwoordelijk voor.

 

Wij waarderen het zeer dat onze inwoners hun bijdrage leveren aan hun leefomgeving en zich daar verantwoordelijk voor voelen. Vanwege bovengenoemde redenen vragen wij u in dit geval (dat wil zeggen het maaien van bermen voor een weiland) eerst met ons te overleggen. Dan kunnen we afspraken maken over hoe dat het beste kan gebeuren. U kunt dan denken aan afspraken over het afvoeren van het maaisel. Dit afvoeren is noodzakelijk om de biomassa te verminderen en om doorgroei te voorkomen.

Voor ons is dit geen vrijblijvende afspraak. Juist vanwege onze verantwoordelijkheid voor de natuur, het milieu en functionaliteit van de weg (inclusief berm en sloot).

Daarnaast zijn wij als wegbeheerder verantwoordelijk voor verantwoord werken langs de weg (dus de veiligheid van de weggebruiker en de maaier, terwijl er gemaaid wordt). In het overleg met u worden hierover ook afspraken met u gemaakt.

 

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het loket via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of telefoonnummer 0548-63 02 14.

Via dit adres en nummer kunt u ook melden dat u de berm voor uw weiland wilt maaien.

10. Op maandag 7 maart 2016 houden we onze jaarvergadering met aanwezigheid van B&W. We nodigen u om hierbij aanwezig te zijn. De aanvang is om 20.00 uur.

11.  Bestuur
Soms verandert er wat binnen het bestuur van het Plaatselijk Belang.

Het kan zijn dat iemand stopt om privéredenen of verandering van werk, maar het kan ook zijn dat een persoon na zich jarenlang te hebben ingezet binnen het Plaatselijk Belang, besluit dat het tijd is voor wat anders.

 

Voor ons als bestuur is het dan erg moeilijk om de lege plek weer op te vullen. Het zou dus heel fijn zijn dat de leden die er voor openstaan om plaats te nemen in het bestuur, dit kenbaar maken bij ons. Het is voor ons prettig wat namen te hebben van personen die wij kunnen benaderen op het moment dat er een plek vrij komt.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . En als u besluit uw naam door te geven als eventueel toekomstig bestuurslid, dan is dit natuurlijk altijd geheel vrijblijvend.

 

 

 

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Hulsen wenst u

Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2016!!

 

 

 
We hebben 3 gasten online

Hulsen Online

Nois
De gezelligste ontmoetingsplek voor jong en oud uit Hulsen en omgeving.

hart reanimatie AED
naast de mogelijkheid van 112 bellen is er een AED beschikbaar in Hulsen,1 bij de voetbal hulsense boys buiten en 1 bij tankstation Olthof binnen .
houd Hulsen schoon
een schoon en prachtig dorp.
Hulzenseboys
Voetbalvereniging voor Hulsen en omgeving.
helder hellendoorn
oud papier tegenwoordig in de blauwe container bij u thuis.
nois.jpg